Polityka prywatności

W trosce o komfort i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych stworzyliśmy Politykę prywatności, która w jasny i przejrzysty sposób opisuje zasady ochrony danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest KLUB BOBASA Nikola Czupkowska z siedzibą przy ul. Towarowej 23/1 w Rumi

Cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania usług, związanych z działalnością prezentowaną na stronie  www. klub bobasa.com.pl  dalej ,,Serwis”), a także do

przesyłania Państwu ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości e mail lub za pośrednictwem smsów.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie podmioty umocowane umową powierzenia  lub posiadające ku temu podstawy prawne.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

    w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat),

    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu,

    w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego Ochrony Danych Osobowych, a dokładniej zgodnie z art 6, pkt 1 a), b), c) i f). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Państwa danych (w tym uzyskania kopii danych),

2) prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym),

3) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, wobec marketingu bezpośredniego,

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Jeśli Państwa  dane  są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo  prawo do:

5) wycofania zgody

6) przeniesienia danych osobowych

Pliki cookies

Wraz z wejściem na stronę zostali Państwo  poinformowani   o stosowaniu plików cookies. Jeśli ta informacja zostanie przez Państwa zaakceptowana lub zamknięta, wyrazicie Państwo  zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Naszą Polityką prywatności. Zgoda może zostać usunięta w przeglądarce, lecz może to prowadzić do niedogodnościami związanych z korzystaniem z Serwisu.

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystacie Państwo  z naszych usług, zakładamy że zgadzacie się na używanie plików cookie.

Aktualizacja polityki prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści  Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa  danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa  praw.